Покана за участие в заключителна пресконференция по проект СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ

Автор : Център Динамика - Русе Дата : 22.07.2014

25 юли /петък/ от 10.30 ч. в конферентната зала на хотел Вега, гр. Русе, ул.Александровка №48

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителна пресконференция за представяне на Проект „Социална интеграция без граници” по схема BG051PO007-7.0.07-0062-С0002 „Без граници – Компонент 1”, фаза 2 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд. Пресконференцията се провежда в рамките на Дейност 5 „Информиране и публичност“ по проекта.

 

Заложените в проекта дейности се изпълняват съвместно с партниращата ни неправителствена организация МиКК от Германия и асоцииран партньор Агенция за социално подпомагане.

 

          Пресконференцията ще се проведе на 25 юли /петък/ от 10.30 ч. в конферентната зала на хотел Вега, гр. Русе, ул.”Александровка”№48.

 

Участие в нея ще вземат представители на институции и организации ангажирани с социалното включване на уязвими групи.

 

Целта на събитието е да се представят целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта  на заинтересованите страни и широката общественост

 

 

С уважение,

Деана Димова

управител

 

Магдалена Миланова

Ръководител проект

Още новини :