ОБЯВЛЕНИЕ за подбор на персонал

Автор : Център ДИНАМИКА Дата : 05.12.2016

Сдружение „Център Динамика” в качеството си на партиьор на Община Русе по проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж “ , изпълняван по договор BG05M20P001-3.001-0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж" и във връзка с изпълнение на Дейност 6 - Осигуряване на експертна подкрепа, обявява конкурс за подбор на специатисти.

ВИЖ ПРИКАЧЕНИЯ ФАЙЛ