Партньор по проект Социална интеграция без граници е германската неправителствена организация MiKK e.V.

Автор : Център Динамика - гр. Русе Дата : 26.07.2013

 

Партньор по проекта е германската неправителствена организация MiKK e.V.,чиято основна мисия е консултиране при решаване на конфликти в семейства в криза, свързани с деца, в това число и от смесени бракове; подпомагане на социално неактивния съпруг за активно социално включване; подпомагане на сътрудничеството между всички участващи страни – семейство в криза, адвокати, съдии, социални работници, Служби за социални услуги, Служби за младежки дейности и др.; предостявя обучение в иновативни модели за семейна медиация и интегрирана подкрепа за семейства и деца в криза и т.н.

Още новини :