Автор : Център Динамика | Дата : 29.12.2018
Логопед – 1 бр. на трудов договор по проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“
Автор : Център Динамика | Дата : 08.12.2017
Логопед – 1 бр. на трудов договор по проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“
Автор : Център Динамика | Дата : 21.11.2017
Стоматолог - 1 бр. по проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ - на трудов договор
Автор : Център Динамика | Дата : 03.11.2017
Стоматолог - 1 бр. по проект „Богатство на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ - на трудов договор
Автор : Център Динамика | Дата : 22.08.2017
стоматолог и кинезитерапевт по Проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен раетеж“
Автор : Център Динамика | Дата : 21.08.2017
стоматолог и кинезитерапевт по Проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен раетеж“
Автор : Център Динамика | Дата : 01.08.2017
стоматолог и кинезитерапевт по Проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен раетеж“
Автор : Център ДИНАМИКА | Дата : 24.01.2017
Автор : Център ДИНАМИКА | Дата : 23.01.2017
Автор : Център ДИНАМИКА | Дата : 09.01.2017