Автор : Център Динамика | Дата : 22.08.2017
стоматолог и кинезитерапевт по Проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен раетеж“
Автор : Център Динамика | Дата : 21.08.2017
стоматолог и кинезитерапевт по Проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен раетеж“
Автор : Център Динамика | Дата : 01.08.2017
стоматолог и кинезитерапевт по Проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен раетеж“
Автор : Център ДИНАМИКА | Дата : 24.01.2017
Автор : Център ДИНАМИКА | Дата : 23.01.2017
Автор : Център ДИНАМИКА | Дата : 09.01.2017
Автор : Център ДИНАМИКА | Дата : 20.12.2016
Автор : Център ДИНАМИКА | Дата : 05.12.2016
Автор : Център ДИНАМИКА | Дата : 05.12.2016
Автор : | Дата : 17.11.2016
Сдружение „Център Динамика” в качеството си на партньор на Община Русе по проект „Богатство на различията - приобщаващо образование за интелигентен растеж“, изпълняван по договор BG05M20P001-3.001-0035 по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж“ и във връзка с изпълнение на Дейност 6 - Осигуряване на експертна подкрепа