DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Щастливо детство за децата на община Иваново

Проект „Щастливо детство за децата на община Иваново” финансиран по процедура BG05M20P001-3.001 "Подкрепа за предучилищното възпитание и подготовка на децата в неравностойно положение" на ОП "Наука и образование за интелигентен растеж" 2014-2020.
Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе