DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Социална интеграция без граници

Проект „Социална интеграция без граници“, BG051PO001-7.0.07-0062

Jul 26, 2013

Сдружение << Център Динамика >> гр.Русе

Мисията на Сдружение”Център Динамика” е оказване на психо-социална подкрепа, правна помощ и консултиране на уязвими групи от общността за постигане на равнопоставеност.

Jul 26, 2013

Пресконференция на проект << Социална интеграция без граници >>

30 юли / вторник/ от 10.30 ч. в хотел Космополитън

Jul 26, 2013

Дейност 1 по проект << Социална интеграция без граници >>.

Цел на Дейност 1: Проучване на опита на Германия в областта на социалните предприятия и възможностите за социално включване и прилагането му в България.

Jun 01, 2013

Стартира новия проект на Сдружение <<Център Динамика>> - гр. Русе

Социална интеграция без граници е съфинансиран от ОП Развитие на човешките ресурси и Европейският социален фонд

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе