DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Проект „Социална интеграция без граници“, BG051PO001-7.0.07-0062

Публикация   08:39     26 Jul, 2013 /     Център Динамика   /     43

Основната цел на проекта е да подпомогне изграждането на платформа, използвайки опита на EQUAL за социално включване чрез изграждане на партньорство между институции и организации от България и Германия, проучване на опит и валидиране на иновативни практики.

Специфични цели:
• Изграждане на партньорство, разработване на инструментариум и създаване на условия, за да могат институциите и организациите да споделят опит, идеи, програми, проекти в областта на социалното включване на групите в неравностойно положение.
• Валидиране на интегриран модел за социално включване, чрез социална рехабилитация и интеграция.
• Повишаване чувствителността на администрацията към проблемите на уязвимите групи в неравностойно положение чрез предоставяне на иновативни валидирани услуги.

Продължителност на проекта 14 месеца, а предоставената безвъзмездна финансова помощ е в размер на 220 132,64 лв.

Целева група:

Служители на АСП и представители на НПО, ангажирани със социалната рехабилитация и интеграция на уязвими групи в неравностойно положение - 10 лица


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе