DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Публикация   14:58     03 Апр, 2024 /     Сдружение    /     88

На 20 март 2024 делегация на гръцкия партньор от Кардица - WCK в състав Г-жа Маири Куцумба – Директор на Държавна Болница – Кардица, Г-жа Олга Макри – Зам. кмет, Община Кардица и вицепрезидент на WCK, Г-жа Екатерини Велеситоу – Директор на WCK и Г-жа Елисавета Маргарити – Комуникационен мениджър, WCK посетиха Университетска Болница КАНЕВ.

Гръцките гости бяха посрещнати от  г-н Иван Иванов, Директор на УМБАЛ Канев. По време на срещата на която присъстваха представители и на Отделението по „Акушерство и Гинекология“, сред които д-р Нели Узунова и Старша Акушерка Галя Добрикова г-н Иванов и Г-жа Куцумба представиха накратко здравните заведения, които управляват и ежедневните предизвикателства, с които се срещат. Г-жа Макри предаде специалните поздрави на кмета на Кардица. Гръцките партньори представиха доброто партньорство, което имат с WCK, както и с подписаният вече в рамките на проекта протокол за сътрудничество. Аналогичен протокол предстои да бъде подписан и в Русе, между УМБАЛ КАНЕВ и Сдружение „Център Динамика“. След това участниците в срещата разгледаха отделението и имаха възможност да се срещнат с някои от настанените там жени.


Още Новини

Академия за акушерки

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Постигнати очаквани резултати по програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуг

Посещение в Община Русе

Конкурс за постер

Финална конференция

Стартира проект към Фонд "Социална закрила" за подкрепа на Кризисния център

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе