DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Посещение в Община Русе

Публикация   10:50     04 Апр, 2024 /     Сдружение    /     316

Представителите на МАР консорциума от Италия, Словения, Гърция и България на 20.03.2024 се срещнаха с г-н Пенчо Милков, Кмет на Община Русе и г-н Енчо Енчев, зам. кмет на Община Русе. Срещата бе инициирана от местния партньор „Сдружение Център Динамика“. От името на присъстващите г-жа Олга Макри, зам.кмет на Община Кардица, Гърция благодари за възможността представителите на организациите партньори да присъстват на виртуозното изпълнение на българския пианист Емануил Иванов в рамките на  63-то издание на фестивала Мартенски Музикални Дни 2024. След това Г-жа Макри се спря на изключително ползотворното партньорство, което имат с WCK като подчерта,че успешната работа с неправителствения сектор се заключава не само в осигуряване на финансова подкрепа от страна на местната власт, но институционална такава, както и включване в различни инициативи на представители на различни общински служби. В това число, зам. кмета на гръцката община посочени и подписаните вече споразумения в рамките на проекти CHILDREN FIRST, MARTE  и MAP. В края на изложението на г-жа Макри, местната администрация получи покана за посещение на община Кардица. В срещата се включиха и представителите на останалите общини, които изразиха своята надежда, че техните кметове също биха проявили интерес за възможни партньорства с община Русе. Бяха коментирани и различни инициативи на ЕС, в рамките на които може да се мисли за съвместни инициативи. Срещата приключи с връчването на подаръци от страна на домакина на присъстващите партньори от чужбина. Г-жа Макри връчи на г-н кмета и зам.кмета от разработените специално за срещата в Русе значки от гръцките партньори.


Още Новини

Академия за акушерки

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Постигнати очаквани резултати по програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуг

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Конкурс за постер

Финална конференция

Стартира проект към Фонд "Социална закрила" за подкрепа на Кризисния център

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе