DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Постигнати очаквани резултати по програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуг

Публикация   13:42     05 Апр, 2024 /     Деана Димова   /     476

През периода 01-03.2024 г. бяха осигурени хранителни продукти за потребителите на Кризисния център за пълнолетни лица, управляван от Сдружение „Център Динамика“, по целева програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуги 2023-2024 г.“ на Фонд „Социална закрила“. Чрез реализиране на проектните дейности беше осигурена подкрепа и закупуване на хранителни продукти за изхранване на лица и техните деца в социална услуга Кризисен център.

В хода на индивидуални сесии и/или групова работа бяха използвани подходи, съобразно специфичните потребности на потребителите, при спазване на принципите на етичност, конфиденциалност на информацията, недискриминация и търсене на най-добрия им интерес. Реализираните дейности бяха насочени към развиване на комплекс от основни умения – социални, личностни, а също така трудови умения като организиране на работното пространство, съвместна работа, справяне със сръчности и дейности в домашни условия. Потребителите усвоиха знания и надградиха навици за здравословно хранене, предназначения и безопасна работа с различни електроуреди. Със закупените хранителни продукти в  Ателие „Готварство” бяха приготвяни ястия по достъпни рецепти от топла и студена кухня, напитки и десерти по изготвено седмично меню, съобразено с нуждите и желанията на целевите групи. Организирани и проведени бяха чествания на лични и официални празници, ястията за които бяха приготвени лично от тях.

Реализирането на проекта допринесе за очаквания краен резултат - осигурена подкрепа в защитена среда за пълноценен живот и социална интеграция на рисковите групи.

 


Още Новини

Академия за акушерки

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Посещение в Община Русе

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Конкурс за постер

Финална конференция

Стартира проект към Фонд "Социална закрила" за подкрепа на Кризисния център

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе