DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Публикация   06:55     06 Апр, 2024 /     Сдружение    /     496

В рамките на проведената финална конференция по проект МАР, партньорите имаха възможност за кратка визита на Русенски Университет. В рамките на това посещение те бяха съпроводени от доц. Ани Попова, преподавател от катедра „Мениджмънт и социални дейности“ и активен участник в инициативите по проекта и от Г-жа Милена Попова, преподавател по чужди езици и преводач на конференцията. Г-жа Милена Попова запозна присъстващите с историята на най-големия дарител Г-н Игнат Канев (мигрант в Канада, който почина наскоро) и на името на който е назован конгресния университетски център – Канев Център. Гостите се запознаха с възможностите на конгресния център, запознаха се с историята на Университета и видяха едно добро съчетание на минали успехи и иновации, които се вглеждат в бъдещето. При посещението си в Залата на Бъдещето бяха посрещнати от доц д-р  инж. Галина Иванова, зам.ректор по международно сътрудничество, която показа възможностите на залата за провеждане на асинхронно обучение, а заедно със своят докторант представиха и робота САНА, с който в момента се работи по използването на роботи за работа с деца от аутистичния спектър. Гостите бяха приветствани и от робота с традиционен български танц. След това всички желаещи имаха възможност с помощта на виртуална реалност да разгледат 3Д модел на човешко сърце. Тази среща бе в основата на разговори за бъдещи проекти с Университета. Всички присъстващи изразиха възхищението си от това посещение и в края на срещата си направиха снимка за спомен пред сградата на ректората.


Още Новини

Академия за акушерки

Постигнати очаквани резултати по програма „Закупуване на хранителни продукти за изхранване на деца и лица, потребители на социални услуг

Посещение в Община Русе

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Конкурс за постер

Финална конференция

Стартира проект към Фонд "Социална закрила" за подкрепа на Кризисния център

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе