DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Доброволци на БМЧК - Русе и Сдружение „Център Динамика” отбелязаха Европейски ден за борба с трафика на хора

Публикация   14:05     29 Oct, 2012 /     RuseInfo.net   /     224

Събитието се проведе в приюта за безнадзорни деца и Центъра за работа с деца на улицата към ОС на БЧК – Русе

На 22.10.2012 г. в Приюта за безнадзорни деца и Центъра за работа с деца на улицата към ОС на БЧК – Русе доброволци на БМЧК - Русе и Сдружение „Център Динамика” отбелязаха Европейски ден за борба с трафика на хора 18октомври с тренинг - обучение на тема „Трафикът на хора ” на децата, които са най – уязвими. Бяха обучени 16 деца на възраст от 12 г. до 17 г. , които по интерактивен начин и ролеви игри бяха запознати с основните понятия: трафикант и трафикиран, канали за трафикиране, начини за трафикиране и др. Чрез използване на филм за трафика на жени, с който играе известната американска актриса Анджелина Джоли бяха представени нагледно различните лица на трафика и бяха дискутирани основните начини за превенция на риска.

/на снимката. Снимка - ОС на БЧК - Русе/


Още Новини

Социални работници, детски учители, психолози, медицински сестри и инспектори на МВР обединиха сили в защита на децата, свидетели на домашн

Международно обучение по проект MARTE

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-3.003-0090, „СЪДЕБНАТА РЕФОРМА ПОД ЛУПА II“

През месец септември се проведоха информационни срещи в изпъление на проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ .

Програми и услуги за превенция и защита от домашното насилие в област Русе

ПРОЕКТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА С ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе