DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ : Методи и подходи за социално включване на деца и семейства в криза

Публикация   10:26     29 Окт, 2013 /     Център Динамика   /     529

Проект Социална интеграция без граници, по ОП РЧР, схема Без граници - Компонент 1, фаза 2

В изпълнение на Дейност 1 по проект "Социална интеграция без граници", бенефициентът СНЦ "Център Динамика", проведе изследователска конференция в гр.София на 30 октомври 2013г. При откриването на конференцията бе връчен Поздравителен адрес от името на г-н Лазаров, зам.министър МТСП. 


Пред участниците в конференцията изнесе доклад „Представяне на практическия модел, Мюнхенски модел в рамките на съдопроизводството по семейни дела, които касаят местоживеенето на детето, режима на лични контакти или предаването на детето” , г-жа д-р Джейми Уокър, експерт проучване от партньорската организация Сдружение МиКК, Германия.

Социалните услуги за деца и семейства в България направи г-жа Янита Манолова, зам.изп. директор АСП.

Бяха представени Анализа и Методиката за адаптиране и валидиране на иновативен модел чрез изграждане на „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“ от проф.Т.Стефанова - експерт анализи и доц.Сашо Нунев - експерт методик.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЯСТО : София, Конферентна зала на хотел ”Будапеща”, ул.”Будапеща” № 92А

ПРОГРАМА

10,00 - 10,30 ч. Регистрация

10,30 - 10,45 ч. Откриване на конференцията: Поздравителен адрес от името на г-н Лазаров, зам.министър МТСП и представяне на проекта и бенефициента от г-жа Деана Димова, управител на Сдружение ”Център Динамика”

10,45 – 11,00 ч. Кафе - пауза

11,00 – 12,00 ч. Доклад „Представяне на практическия модел, Мюнхенски модел в рамките на съдопроизводството по семейни дела, които касаят местоживеенето на детето, режима на лични контакти или предаването на детето” – д-р Джейми Уокър, Сдружение МиКК, Германия, експерт проучване
13,00 –13,20ч. Представяне на социалните услуги за деца и семейства в България – г-жа Янита Манолова, зам.изп. директор АСП

13,20 – 14,30ч. Доклади на проф.Стефанова, екперт анализи и доц.Нунев, експерт методик – представяне на Анализа и Методиката за адаптиране и валидиране на иновативен модел чрез изграждане на „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“

14,30 – 15,00ч. Кафе пауза 

15,00 – 16,00ч.- Дускусия, въпроси и предложения. Закриване на конференцията

 


Още Новини

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

8 март!

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, РУСЕНСКА ОБЛАСТ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Пресконференция по проект "Партньорство с кауза"

Прессъобщение - проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе