DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

ИЗСЛЕДОВАТЕЛСКА КОНФЕРЕНЦИЯ : Методи и подходи за социално включване на деца и семейства в криза

Публикация   10:26     29 Oct, 2013 /     Център Динамика   /     102

Проект Социална интеграция без граници, по ОП РЧР, схема Без граници - Компонент 1, фаза 2

В изпълнение на Дейност 1 по проект "Социална интеграция без граници", бенефициентът СНЦ "Център Динамика", проведе изследователска конференция в гр.София на 30 октомври 2013г. При откриването на конференцията бе връчен Поздравителен адрес от името на г-н Лазаров, зам.министър МТСП. 


Пред участниците в конференцията изнесе доклад „Представяне на практическия модел, Мюнхенски модел в рамките на съдопроизводството по семейни дела, които касаят местоживеенето на детето, режима на лични контакти или предаването на детето” , г-жа д-р Джейми Уокър, експерт проучване от партньорската организация Сдружение МиКК, Германия.

Социалните услуги за деца и семейства в България направи г-жа Янита Манолова, зам.изп. директор АСП.

Бяха представени Анализа и Методиката за адаптиране и валидиране на иновативен модел чрез изграждане на „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“ от проф.Т.Стефанова - експерт анализи и доц.Сашо Нунев - експерт методик.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

МЯСТО : София, Конферентна зала на хотел ”Будапеща”, ул.”Будапеща” № 92А

ПРОГРАМА

10,00 - 10,30 ч. Регистрация

10,30 - 10,45 ч. Откриване на конференцията: Поздравителен адрес от името на г-н Лазаров, зам.министър МТСП и представяне на проекта и бенефициента от г-жа Деана Димова, управител на Сдружение ”Център Динамика”

10,45 – 11,00 ч. Кафе - пауза

11,00 – 12,00 ч. Доклад „Представяне на практическия модел, Мюнхенски модел в рамките на съдопроизводството по семейни дела, които касаят местоживеенето на детето, режима на лични контакти или предаването на детето” – д-р Джейми Уокър, Сдружение МиКК, Германия, експерт проучване
13,00 –13,20ч. Представяне на социалните услуги за деца и семейства в България – г-жа Янита Манолова, зам.изп. директор АСП

13,20 – 14,30ч. Доклади на проф.Стефанова, екперт анализи и доц.Нунев, експерт методик – представяне на Анализа и Методиката за адаптиране и валидиране на иновативен модел чрез изграждане на „Център за интегрирана подкрепа на деца и семейства в криза“

14,30 – 15,00ч. Кафе пауза 

15,00 – 16,00ч.- Дускусия, въпроси и предложения. Закриване на конференцията

 


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе