DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Наблюдение на Мюнхенския модел в гр.Берлин и гр.Мюнхен, Германия, от лицата от целевата група и експертен екип по проекта

Публикация   11:47     10 Apr, 2014 /     Център Динамика   /     375

Събитието е в изпълнение на Дейност 3 по проект „Социална интеграция без граници“

Представители на целевата група и експертния екип по проект „Социална интеграция без граници“ в изпълнение на Дейност 3, осъществиха посещение за обмяна на опит на място и наблюдение на Мюнхенския модел в действие.

По време на престоя си експертите и лицата от целевата група проведоха срещи с представители на „Служба за работа с деца“, консултативен център „Семеен спешен случай“, работещ по Мюнхенския модел, представители на СНЦ „Адвокат на детето“, вещи лица и експерти от институции, ангажирани с работата по случаи с деца и семейства в криза.

Участниците в обмяната на опит на място се запознаха с действията на организации и институции в Германия, прилагащи Мюнхенския модел и го отчетоха като иновативен подход за социалното включване на групи в неравностойно положение.

Представителите на целевата група посетиха и офиса на Партньора по проекта –Сдружение MiKK, Германия, където получиха информация за ролята му като партньор по проект „Социална интеграция без граници“, както и участието на неправителствения сектор при създаването и прилагането на политики, свързани със социалното включване на групи в неравностойно положение.


Още Новини

8 март!

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, РУСЕНСКА ОБЛАСТ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Пресконференция по проект "Партньорство с кауза"

Прессъобщение - проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Инициатива по проект WE GO!

Онлайн дискусия по проект CHILDREN FIRST

Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Дейност 4 „Мобилна работа и кампания сред рисковите групи на проекта за разясняване на здравно-осигурителните им права и задължения“

Международен ден на жената

проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ - Онлайн платформа

Онлайн платформа

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе