DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Наблюдение на Мюнхенския модел в гр.Берлин и гр.Мюнхен, Германия, от лицата от целевата група и експертен екип по проекта

Публикация   11:47     10 Apr, 2014 /     Център Динамика   /     93

Събитието е в изпълнение на Дейност 3 по проект „Социална интеграция без граници“

Представители на целевата група и експертния екип по проект „Социална интеграция без граници“ в изпълнение на Дейност 3, осъществиха посещение за обмяна на опит на място и наблюдение на Мюнхенския модел в действие.

По време на престоя си експертите и лицата от целевата група проведоха срещи с представители на „Служба за работа с деца“, консултативен център „Семеен спешен случай“, работещ по Мюнхенския модел, представители на СНЦ „Адвокат на детето“, вещи лица и експерти от институции, ангажирани с работата по случаи с деца и семейства в криза.

Участниците в обмяната на опит на място се запознаха с действията на организации и институции в Германия, прилагащи Мюнхенския модел и го отчетоха като иновативен подход за социалното включване на групи в неравностойно положение.

Представителите на целевата група посетиха и офиса на Партньора по проекта –Сдружение MiKK, Германия, където получиха информация за ролята му като партньор по проект „Социална интеграция без граници“, както и участието на неправителствения сектор при създаването и прилагането на политики, свързани със социалното включване на групи в неравностойно положение.


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе