DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Покана за участие в заключителна пресконференция по проект СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ

Публикация   14:29     22 Jul, 2014 /     Център Динамика   /     365

25 юли /петък/ от 10.30 ч. в конферентната зала на хотел Вега, гр. Русе, ул.Александровка №48

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителна пресконференция за представяне на Проект „Социална интеграция без граници” по схема BG051PO007-7.0.07-0062-С0002 „Без граници – Компонент 1”, фаза 2 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд. Пресконференцията се провежда в рамките на Дейност 5 „Информиране и публичност“ по проекта.

 

Заложените в проекта дейности се изпълняват съвместно с партниращата ни неправителствена организация МиКК от Германия и асоцииран партньор Агенция за социално подпомагане.

 

          Пресконференцията ще се проведе на 25 юли /петък/ от 10.30 ч. в конферентната зала на хотел Вега, гр. Русе, ул.”Александровка”№48.

 

Участие в нея ще вземат представители на институции и организации ангажирани с социалното включване на уязвими групи.

 

Целта на събитието е да се представят целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта  на заинтересованите страни и широката общественост

 

 

С уважение,

Деана Димова

управител

 

Магдалена Миланова

Ръководител проект


Още Новини

8 март!

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, РУСЕНСКА ОБЛАСТ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Пресконференция по проект "Партньорство с кауза"

Прессъобщение - проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Инициатива по проект WE GO!

Онлайн дискусия по проект CHILDREN FIRST

Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Дейност 4 „Мобилна работа и кампания сред рисковите групи на проекта за разясняване на здравно-осигурителните им права и задължения“

Международен ден на жената

проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ - Онлайн платформа

Онлайн платформа

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе