DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Покана за участие в заключителна пресконференция по проект СОЦИАЛНА ИНТЕГРАЦИЯ БЕЗ ГРАНИЦИ

Публикация   14:29     22 Jul, 2014 /     Център Динамика   /     95

25 юли /петък/ от 10.30 ч. в конферентната зала на хотел Вега, гр. Русе, ул.Александровка №48

Уважаеми ДАМИ И ГОСПОДА,

 

С настоящата покана бихме желали да Ви информираме за възможността да вземете участие в заключителна пресконференция за представяне на Проект „Социална интеграция без граници” по схема BG051PO007-7.0.07-0062-С0002 „Без граници – Компонент 1”, фаза 2 по Оперативна програма Развитие на човешките ресурси, съфинансирана от Европейския социален фонд. Пресконференцията се провежда в рамките на Дейност 5 „Информиране и публичност“ по проекта.

 

Заложените в проекта дейности се изпълняват съвместно с партниращата ни неправителствена организация МиКК от Германия и асоцииран партньор Агенция за социално подпомагане.

 

          Пресконференцията ще се проведе на 25 юли /петък/ от 10.30 ч. в конферентната зала на хотел Вега, гр. Русе, ул.”Александровка”№48.

 

Участие в нея ще вземат представители на институции и организации ангажирани с социалното включване на уязвими групи.

 

Целта на събитието е да се представят целите, дейностите и постигнатите резултати от проекта  на заинтересованите страни и широката общественост

 

 

С уважение,

Деана Димова

управител

 

Магдалена Миланова

Ръководител проект


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе