DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Мюнхенски модел ще помага на русенци в семейните кризи

Публикация   15:00     25 Jul, 2014 /     Център Динамика   /     361

Въвеждането на модела ще помага на русенски семейства да преодоляват различни кризи и проблеми с партньора, без това да дава негативно отражение върху психиката на детето.

Въвеждането на т.нар. Мюнхенски модел ще помага на русенски семейства да преодоляват различни кризи и проблеми с партньора, без това да дава негативно отражение върху психиката на детето.

Това съобщиха на пресконференция инициаторите от сдружение „Център Динамика.

Вече има изграден Център за подкрепа на деца и семейства в кризи, където проблемните семейства ще могат да бъдат консултирани от специалисти. Целта е най-вече да се защитят максимално интересите на децата.

За последните 6 месеца от 17 консултирани съпрузи има две семейства, които са избегнали развода и са постигнали съгласие помежду си с необходимите компромиси. Специалистите споделят, че въпросният Мюнхенски модел в последните 10 години се прилага доста успешно в Германия, но това е възможно поради законодателството там. За да бъде ефективен и у нас, е необходима промяна в Семейния кодекс, където трябва да има т.нар. адвокат на детето.

Най-вече трябва да се промени мисленето и манталитета на българите. „Голяма част от семействата, които са започнали процедурите по развод, разсъждават, че щом са си платили и са наели адвокат, то трябва да стигнат до края и да получат желания развод на всяка цена, без да се интересуват какво ще коства това на детето в семейството“, сподели Деана Димова от „Център Динамика“. Предстои новата методика за преодоляване на семейни кризи да бъде вмъкната в учебния процес на студентите от РУ „Ангел Кънчев“.


Още Новини

8 март!

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, РУСЕНСКА ОБЛАСТ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Пресконференция по проект "Партньорство с кауза"

Прессъобщение - проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Инициатива по проект WE GO!

Онлайн дискусия по проект CHILDREN FIRST

Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Дейност 4 „Мобилна работа и кампания сред рисковите групи на проекта за разясняване на здравно-осигурителните им права и задължения“

Международен ден на жената

проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ - Онлайн платформа

Онлайн платформа

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе