Начална пресконференция в изпълнение на дейности за публичност по проект на Община Русе „Богатството на различията"

Публикация   15:06     28 Oct, 2016 /     Център Динамика   /     9

С 685 на брой декларации за доброволно участие родители на деца в предучилищните групи на ДГ„Детелина“, ДГ„Снежанка“, ДГ„Звездица“, ДГ„Зора“, ДГ„Русалка“ и ДГ„Незабравка“ са заявили желанието си да участват заедно със своите деца в дейностите на проект BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, който Община Русе изпълнява като бенефициент на 500 000 лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“. На пресконференция днес, 28.10.2016 г., бяха представени целите и дейностите, както и екипите за управление, организация и изпълнение на проекта.

Проектът предвижда работа с деца и родители в посока личностно развитие, модерни методи за предучилищна подготовка, иновативни средства и елементи на неформално образование, специално внимание към децата в неравностойно положение и от различни етноси, активна работа с родителите чрез разнообразни форми на интеркултурно образование, изграждане на нови отношения между семейството и образователната система. Проектът продължава и надгражда въвеждането на модерни учебни практики, повече занимания в природна среда с фокус към еко-образованието и здравословния начин на живот, игри със спортно-туристически, културен и здравен характер. В изпълнението на проекта са включени специалисти от Регионален исторически музей, БЧК, логопеди, кинезитерапевти, детски стоматолог, педиатър и психолог.  

Съвместно с родителите се създават комуникационни общности с активност в „Училище по взаимност“ – елемент от дейности за мотивиране на семействата от ромската общност да записват и водят децата си в детската градина, да върнат в детската занималня тези от тях, които са прекъснали да я посещават, както и да помагат за сближаване на децата, учителите и родителите. Очаква се проектът „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ да развива интеркултурните компетентности на педагозите и да възпитаваотношение към природната среда, иновативно мислене и нестандартна изява на децата от предучилищните групи на ДГ„Детелина“, ДГ„Снежанка“, ДГ„Звездица“, ДГ  „Червената шапчица“, ДГ „Зора“, ДГ „Русалка“ и ДГ „Незабравка“ и техните родители.


Още Новини

Национална телефонна линия

прессъобщение

проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Прессъобщение

Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Среща между представители на „Благотворителна Фондация към Международен Женски Клуб – София“, потребители и персонал.

Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Щръклево към Сдружение`Център Динамика`

Евродепутатът Мария Габриел се срещна в Брюксел с представителя на България в лятното училище „Агора“

Хора с увреждания участват за първи път в Римския пазар

Започна бързо производство срещу мъж, който е нарушил заповед за незабавна защита относно дете в Русе

Много голям интерес от деца и родители към започналия в Русе проект „Богатството на различията"

Национална телефонна линия за правна помощ

Хелоуин срещу ХИВ/СПИН в рок клуб Дъблин

Младите доброволци от клуб Д.О.М.И.Н.О към Сдружение „Център Динамика“ проведоха кампания.

Областна администрация – Русе – домакин на кръгла маса по проблемите на домашното насилие

Форумът беше организиран от Алианс за защита срещу домашното насилие и Сдружение „Център Динамика”

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе