DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Много голям интерес от деца и родители към започналия в Русе проект „Богатството на различията"

Публикация   16:14     02 Nov, 2016 /     Център Динамика   /     145

С 685 на брой декларации за доброволно участие родители на деца в предучилищните групи на ДГ „Детелина“, ДГ „Снежанка“, ДГ „Звездица“, ДГ „Зора“, ДГ „Русалка“ и ДГ „Незабравка“ са заявили желанието си да участват заедно със своите деца в дейностите на проект BG05М2ОР001-3.001-0035 „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“, който Община Русе изпълнява като бенефициент на 500 000 лв. по ОП „Наука и образование за интелигентен растеж 2014-2020“.

На пресконференция днес, 28.10.2016 г., бяха представени целите и дейностите, както и екипите за управление, организация и изпълнение на проекта. Проектът предвижда работа с деца и родители в посока личностно развитие, модерни методи за предучилищна подготовка, иновативни средства и елементи на неформално образование, специално внимание към децата в неравностойно положение и от различни етноси, активна работа с родителите чрез разнообразни форми на интеркултурно образование, изграждане на нови отношения между семейството и образователната система. Проектът продължава и надгражда въвеждането на модерни учебни практики, повече занимания в природна среда с фокус към еко-образованието и здравословния начин на живот, игри със спортно-туристически, културен и здравен характер. В изпълнението на проекта са включени специалисти от Регионален исторически музей, БЧК, логопеди, кинезитерапевти, детски стоматолог, педиатър и психолог.

Съвместно с родителите се създават комуникационни общности с активност в „Училище по взаимност“ – елемент от дейности за мотивиране на семействата от ромската общност да записват и водят децата си в детската градина, да върнат в детската занималня тези от тях, които са прекъснали да я посещават, както и да помагат за сближаване на децата, учителите и родителите. Очаква се проектът „Богатството на различията – приобщаващо образование за интелигентен растеж“ да развива интеркултурните компетентности на педагозите и да възпитава отношение към природната среда, иновативно мислене и нестандартна изява на децата от предучилищните групи на ДГ „Детелина“, ДГ „Снежанка“, ДГ„Звездица“, ДГ „Червената шапчица“, ДГ „Зора“, ДГ „Русалка“ и ДГ „Незабравка“ и техните родители.


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе