DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Хора с увреждания участват за първи път в Римския пазар

Публикация   16:35     02 Nov, 2016 /     Център Динамика   /     151

На 24 и 25 септември 5 oрганизации на хора с увреждания изложиха ръчно в специално изградени шатри и на обособени щандове, произведени от тях предмети на „Римския пазар на Сексагинта Приста”. Участието се организира от Диана Николова, председател на Областния съвет за социално включване на хората с увреждания в област Русе, след покана от проф. Николай Ненов, директор на Историческия музей и с подкрепата на Областния управител на област Русе.

Изложителите бяха от Центъра за социална рехабилитация и интеграция в с. Щръклево към Сдружение „Център Динамика“, Център „Решения“, Дом за възрастни хора с физически увреждания „Милосърдие“, Център за настаняване от семеен тип и защитено жилище „Райна Гатева“.

Стойка Панагонова, председател на Сдружение „Смело сърце“, посети пазара и се срещна с тези изложители. Тя се информира за готовността им да се включат в ежегодния фестивал „Светът е за всички“, който ще се проведе за осми път на 25 и 26 ноември. В разговора стана ясно, че всички се готвят трескаво за тазгодишното си участие, както в изложбата – базар, така и в концерта. Очакванията са, обществеността да бъде по-информирана за целите на фестивала, повече граждани да го посетят и да се запознаят с дейността на над 25 Сдружения, работещи в обществена полза и организации на и за хора с увреждания.


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе