Евродепутатът Мария Габриел се срещна в Брюксел с представителя на България в лятното училище „Агора“

Публикация   16:37     02 Nov, 2016 /     Център Динамика   /     41

За втора поредна година в Брюксел се проведе лятно училище „Агора“, организирано от Европейското женско лоби. Целта бе заздравяване на връзките между младите хора, които работят по въпроса за равенството между половете и повишаване броя на възможностите за развитие на жените в различни сфери на дейност. Участниците бяха млади жени на възраст между 18- 30 години от цяла Европа. 

България беше представена от Ася Панджарова, представляваща Сдружение „Център Динамика”- неправителствена организация в Русе, която е член на Алианса за защита от насилие, основано на пола и работи активно в сферата на човешките права, правата на жените и интеграцията, като в същото време осигурява специална грижа на жени, жертви на домашно насилие. 

В програмата на училището беше заложена среща с членове на Европейския парламент. В дискусията си с Ася Панджарова, зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европарламента Мария Габриел сподели за работата си по въпроса за правата на жените и равенството между половете, по-специално инициативите по проблема с насилието над жените. Според нея ключов фактор за постигане на по-добри резултати в изпълнение на целите за равнопоставеност е създаването на еднакви възможности за всеки, без оглед на пол, раса и социална принадлежност.


Още Новини

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

„Да оцветим света в оранжево“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Откриване на кампания "16 Световни дни срешу насилието на жени"

Да оцветим света в оранжево

Заключителна пресконференция по проект

Заключителна пресконференция

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

Национална телефонна линия

прессъобщение

проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Прессъобщение

Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе