DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Евродепутатът Мария Габриел се срещна в Брюксел с представителя на България в лятното училище „Агора“

Публикация   16:37     02 Nov, 2016 /     Център Динамика   /     160

За втора поредна година в Брюксел се проведе лятно училище „Агора“, организирано от Европейското женско лоби. Целта бе заздравяване на връзките между младите хора, които работят по въпроса за равенството между половете и повишаване броя на възможностите за развитие на жените в различни сфери на дейност. Участниците бяха млади жени на възраст между 18- 30 години от цяла Европа. 

България беше представена от Ася Панджарова, представляваща Сдружение „Център Динамика”- неправителствена организация в Русе, която е член на Алианса за защита от насилие, основано на пола и работи активно в сферата на човешките права, правата на жените и интеграцията, като в същото време осигурява специална грижа на жени, жертви на домашно насилие. 

В програмата на училището беше заложена среща с членове на Европейския парламент. В дискусията си с Ася Панджарова, зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европарламента Мария Габриел сподели за работата си по въпроса за правата на жените и равенството между половете, по-специално инициативите по проблема с насилието над жените. Според нея ключов фактор за постигане на по-добри резултати в изпълнение на целите за равнопоставеност е създаването на еднакви възможности за всеки, без оглед на пол, раса и социална принадлежност.


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе