Среща между представители на „Благотворителна Фондация към Международен Женски Клуб – София“, потребители и персонал.

Публикация   16:44     02 Nov, 2016 /     Център Динамика   /     50

Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Щръклево към Сдружение`Център Динамика`

Деана Димова – управител на сдружението изрази изключителна благодарност към г-жа Келса Смит от името на присъстващите относно полученото финансиране за създаване и функциониране на Арт-ателие „Работилничката” към социалната услуга, в което жените собственоръчно изработват различни предмети и сувенири като използват разнообразни приложни техники и материали.
Потребителите изразиха удовлетворение от разкриването на социалната услуга в малкото населено място и осигуряването на условия и възможности по отношение на самоопределянето им като важни и равни на другите в обществото. Споделиха вълнение от участията си в благотворителни изложби и базари, насочени към включване на хората с увреждания в живота на общността. Те поздравиха г-жа Смит с изпълнение на песни от местния фолклор и подариха кошница с изработени от тях сувенири.


Още Новини

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

„Да оцветим света в оранжево“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Откриване на кампания "16 Световни дни срешу насилието на жени"

Да оцветим света в оранжево

Заключителна пресконференция по проект

Заключителна пресконференция

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

Национална телефонна линия

прессъобщение

проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Прессъобщение

Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе