DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Среща между представители на „Благотворителна Фондация към Международен Женски Клуб – София“, потребители и персонал.

Публикация   16:44     02 Nov, 2016 /     Център Динамика   /     207

Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Щръклево към Сдружение`Център Динамика`

Деана Димова – управител на сдружението изрази изключителна благодарност към г-жа Келса Смит от името на присъстващите относно полученото финансиране за създаване и функциониране на Арт-ателие „Работилничката” към социалната услуга, в което жените собственоръчно изработват различни предмети и сувенири като използват разнообразни приложни техники и материали.
Потребителите изразиха удовлетворение от разкриването на социалната услуга в малкото населено място и осигуряването на условия и възможности по отношение на самоопределянето им като важни и равни на другите в обществото. Споделиха вълнение от участията си в благотворителни изложби и базари, насочени към включване на хората с увреждания в живота на общността. Те поздравиха г-жа Смит с изпълнение на песни от местния фолклор и подариха кошница с изработени от тях сувенири.


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе