DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

прессъобщение

Публикация   10:51     14 Jun, 2020 /     Деана Димова   /     231

проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

В началото на месец юни 2020г. Сдружение „Център Динамика” стартира проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие  и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе».

Целите на проекта са насочени към прилагане на механизми за гарантиране на  равнопоставеността на половете в семейната система и популяризиране прилагането на ЗЗДН чрез предоставяне на консултативни програми за пострадали от домашно насилие и извършители на насилие. Те  имат за свой съдържателен характер доразвиването и следването на единна стратегия за обединяване усилията на работещите в помощ на пострадалите  и извършителите  на домашно насилие.

Заложените дейности по проекта ще повишат информираността на обществото за възможностите за законова защита на уязвимите групи и техните интерес. Ще се подобри качеството за предоставяне на специализирани услуги, както за жертвите, така и за извършителите на насилие. Значимостта на проблема домашно насилие изисква не само предприемането на законодателни инициативи, а познаване и развиване на умения за координирани действия от страна на държавните институции и НПО по прилагането им.

По дейностите на  проекта ще бъдат включени пострадали лица и извършители на домашно насилие от област Русе. Ще бъде осигурена възможност за психологическо, социално и юридическо консултиране на пострадали от домашно насилие, в т.ч. деца, жертви и свидетели на домашно насилие. Ще се подържа и откритата телефонна линия за предоставяне на информация и консултации.

Дейностите са във връзка с чл. 6. (1) от Закона за защита от домашно насилие – „Държавата създава условия за изпълнението на програми за превенция и защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица”.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 5 месеца. Одобреното  финансиране от МП е 25 000лв., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-158/08.06.2020г.


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе