прессъобщение

Публикация   10:51     14 Jun, 2020 /     Деана Димова   /     75

проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

В началото на месец юни 2020г. Сдружение „Център Динамика” стартира проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие  и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе».

Целите на проекта са насочени към прилагане на механизми за гарантиране на  равнопоставеността на половете в семейната система и популяризиране прилагането на ЗЗДН чрез предоставяне на консултативни програми за пострадали от домашно насилие и извършители на насилие. Те  имат за свой съдържателен характер доразвиването и следването на единна стратегия за обединяване усилията на работещите в помощ на пострадалите  и извършителите  на домашно насилие.

Заложените дейности по проекта ще повишат информираността на обществото за възможностите за законова защита на уязвимите групи и техните интерес. Ще се подобри качеството за предоставяне на специализирани услуги, както за жертвите, така и за извършителите на насилие. Значимостта на проблема домашно насилие изисква не само предприемането на законодателни инициативи, а познаване и развиване на умения за координирани действия от страна на държавните институции и НПО по прилагането им.

По дейностите на  проекта ще бъдат включени пострадали лица и извършители на домашно насилие от област Русе. Ще бъде осигурена възможност за психологическо, социално и юридическо консултиране на пострадали от домашно насилие, в т.ч. деца, жертви и свидетели на домашно насилие. Ще се подържа и откритата телефонна линия за предоставяне на информация и консултации.

Дейностите са във връзка с чл. 6. (1) от Закона за защита от домашно насилие – „Държавата създава условия за изпълнението на програми за превенция и защита от домашно насилие и програми, осигуряващи помощ на пострадалите лица”.

Проектът ще се изпълнява в рамките на 5 месеца. Одобреното  финансиране от МП е 25 000лв., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-158/08.06.2020г.


Още Новини

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

„Да оцветим света в оранжево“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Откриване на кампания "16 Световни дни срешу насилието на жени"

Да оцветим света в оранжево

Заключителна пресконференция по проект

Заключителна пресконференция

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

Национална телефонна линия

Прессъобщение

Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Среща между представители на „Благотворителна Фондация към Международен Женски Клуб – София“, потребители и персонал.

Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Щръклево към Сдружение`Център Динамика`

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе