DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

Публикация   11:49     23 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     254

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

            Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие  и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе» съответства на три от приоритетите на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. Основен акцент в проекта е поставен върху прилагането на програми за пострадали от домашно насилие и работа с извършители.

            Планираната по проекта Дейност 2 «Директна работа при непросредсвено насилие с пострадали лица, жертви на домашно насилие» цели осигуряване на първа психологическа помощ и кризисна интервенция в случаите на непосредствено насилие. Чрез поддържаната открита телефонна линия се осигурява психологическа подкрепа на жертви на насилие чрез прилагане и спазване на професионални критерии и стандарти.

            Дейност 3 «Прилагане на Програма за рехабилитация и реинтеграция на пострадали от домашно насилие в град Русе» е свързана с повишаване на ефективността при прилагане на ЗЗДН чрез внедрени в практиката специализирани услуги за възставовяване на пострадалите лица от домашно насилие. Консултирането се провежда от психолог, социален работник и юрист. Осъществява се правната програмата за жертви на домашно насилие, която е част от програмата за помощ на пострадалите лица.

            Изпълняваната по проекта Дейност 4 «Специализирана програма за извършители на домашно насилие» е съгласно Закона за защита от домашното насилие. Въз основа на издадена заповед за защита от районен съд, с която на извършителите на домашно насилие е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5, а именно «задължаване на извършителя да посещава специализирани програми», същите в изпълнение на заповедта са задължени да посещават специализираната програма по проекта. Насочените лица се подпомагат в посока посока промяна в поведение, мотивиране промяна на нагласите, снижаване и контролиране на гнева и агресията.

            Пострадалите лица могат да потърсят помощ на тел: 082/826 770; 0879 453 503 или на адрес: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ № 9. Предоставяните услуги са безплатни за целевите групи.

          Проектът се изпълнява в рамките на 5 месеца. Одобреното  финансиране от МП е 25 000лв., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-158/08.06.2020г.

https://rousse.info/домашното-насилие-не-видимата-епидем/

 


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе