ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

Публикация   11:49     23 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     92

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

            Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие  и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе» съответства на три от приоритетите на Националната програма за превенция и защита от домашно насилие за 2020 г. Основен акцент в проекта е поставен върху прилагането на програми за пострадали от домашно насилие и работа с извършители.

            Планираната по проекта Дейност 2 «Директна работа при непросредсвено насилие с пострадали лица, жертви на домашно насилие» цели осигуряване на първа психологическа помощ и кризисна интервенция в случаите на непосредствено насилие. Чрез поддържаната открита телефонна линия се осигурява психологическа подкрепа на жертви на насилие чрез прилагане и спазване на професионални критерии и стандарти.

            Дейност 3 «Прилагане на Програма за рехабилитация и реинтеграция на пострадали от домашно насилие в град Русе» е свързана с повишаване на ефективността при прилагане на ЗЗДН чрез внедрени в практиката специализирани услуги за възставовяване на пострадалите лица от домашно насилие. Консултирането се провежда от психолог, социален работник и юрист. Осъществява се правната програмата за жертви на домашно насилие, която е част от програмата за помощ на пострадалите лица.

            Изпълняваната по проекта Дейност 4 «Специализирана програма за извършители на домашно насилие» е съгласно Закона за защита от домашното насилие. Въз основа на издадена заповед за защита от районен съд, с която на извършителите на домашно насилие е наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5, а именно «задължаване на извършителя да посещава специализирани програми», същите в изпълнение на заповедта са задължени да посещават специализираната програма по проекта. Насочените лица се подпомагат в посока посока промяна в поведение, мотивиране промяна на нагласите, снижаване и контролиране на гнева и агресията.

            Пострадалите лица могат да потърсят помощ на тел: 082/826 770; 0879 453 503 или на адрес: гр. Русе, ул. „Панайот Хитов“ № 9. Предоставяните услуги са безплатни за целевите групи.

          Проектът се изпълнява в рамките на 5 месеца. Одобреното  финансиране от МП е 25 000лв., съгласно Договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ № 93-00-158/08.06.2020г.

https://rousse.info/домашното-насилие-не-видимата-епидем/

 


Още Новини

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

„Да оцветим света в оранжево“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Откриване на кампания "16 Световни дни срешу насилието на жени"

Да оцветим света в оранжево

Заключителна пресконференция по проект

Заключителна пресконференция

Национална телефонна линия

прессъобщение

проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Прессъобщение

Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Среща между представители на „Благотворителна Фондация към Международен Женски Клуб – София“, потребители и персонал.

Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Щръклево към Сдружение`Център Динамика`

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе