DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Заключителна пресконференция по проект

Публикация   17:08     27 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     238

Заключителна пресконференция

На 27.10.2020 г. в Областния информационен център се състоя заключителна пресконфереция по проект „Координирана подкрепа за пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе“, който се реализира от Сдружение „Център Динамика” с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието по договор № 93-00158/08.06.2020 г. Присъстваха представители на бенефициента, гости и медии.  Деана Димова – ръководител на проекта представи реализираните дейности и резултатите от тях.  

Основната цел на проекта бе прилагане на механизми за гарантиране на равнопоставеността на половете в семейната система и да се популяризира прилагането на ЗЗДН чрез предоставяне на консултативни програми за пострадали от домашно насилие и извършители на насилие. В продължение на 5 месеца бяха предоставени психологически, социални и юридически консултации на пострадали от домашно насилие в програма „Възстановяване и защита”. В специализираната програма за извършители на домашно насилие бяха включени лица с наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН. Проведени бяха 4 обучителни онлайн семинара с участници от териториалните подразделения на РДСП – Русе, както и с експерти от страната, работещи по темата. В резултат на това е изграден местен експертен ресурс за интервенция в случаи на домашно насилие в област Русе. Повишена е и осведомеността чрез разработените по проекта материали по проблемите на домашното насилие, програмите и услугите, които се предлагат на територията на област Русе.


Още Новини

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе