Заключителна пресконференция по проект

Публикация   17:08     27 Oct, 2020 /     Деана Димова   /     90

Заключителна пресконференция

На 27.10.2020 г. в Областния информационен център се състоя заключителна пресконфереция по проект „Координирана подкрепа за пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе“, който се реализира от Сдружение „Център Динамика” с финансовата подкрепа на Министерство на правосъдието по договор № 93-00158/08.06.2020 г. Присъстваха представители на бенефициента, гости и медии.  Деана Димова – ръководител на проекта представи реализираните дейности и резултатите от тях.  

Основната цел на проекта бе прилагане на механизми за гарантиране на равнопоставеността на половете в семейната система и да се популяризира прилагането на ЗЗДН чрез предоставяне на консултативни програми за пострадали от домашно насилие и извършители на насилие. В продължение на 5 месеца бяха предоставени психологически, социални и юридически консултации на пострадали от домашно насилие в програма „Възстановяване и защита”. В специализираната програма за извършители на домашно насилие бяха включени лица с наложена мярка по чл. 5, ал. 1, т. 5 от ЗЗДН. Проведени бяха 4 обучителни онлайн семинара с участници от териториалните подразделения на РДСП – Русе, както и с експерти от страната, работещи по темата. В резултат на това е изграден местен експертен ресурс за интервенция в случаи на домашно насилие в област Русе. Повишена е и осведомеността чрез разработените по проекта материали по проблемите на домашното насилие, програмите и услугите, които се предлагат на територията на област Русе.


Още Новини

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Международен ден на доброволеца

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

„Да оцветим света в оранжево“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Откриване на кампания "16 Световни дни срешу насилието на жени"

Да оцветим света в оранжево

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

Национална телефонна линия

прессъобщение

проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Прессъобщение

Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Среща между представители на „Благотворителна Фондация към Международен Женски Клуб – София“, потребители и персонал.

Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Щръклево към Сдружение`Център Динамика`

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе