Международен ден на доброволеца

Публикация   14:12     05 Dec, 2020 /     Магдалена Миланова   /     141

      На 5 декември отбелязваме Международния ден на доброволеца. Обръщаме се с благодарност към всички млади хора, дарили благото на своя труд! Доброволчеството представлява неплатена дейност на солидарност. Тя предоставя на младите хора възможността да допринасят за ежедневната работа на организации в дейности за в полза за общностите, в които се извършват инициативите. Като основен механизъм за насърчаване на солидарността като ценност, доброволчеството помага да се преодолеят важни обществени предизвикателства и да се отговори на потребностите на местните общности. То също така дава възможност на младите хора да придобият полезен опит, умения и компетентности за тяхното лично, образователно, социално, гражданско и професионално развитие, като по този начин подобряват тяхната пригодност за заетост и активно гражданство. Споделяйте сърцата си и частичка от себе си, дарявайки добро!


Още Новини

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Да кажем "НЕ" на насилието!

Децата от ЦСРИ в дискусия по социалната тема за ненасилието

Дискусия и рисунки

„Да оцветим света в оранжево“

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ

Откриване на кампания "16 Световни дни срешу насилието на жени"

Да оцветим света в оранжево

Заключителна пресконференция по проект

Заключителна пресконференция

ДОМАШНОТО НАСИЛИЕ – (НЕ)ВИДИМАТА ЕПИДЕМИЯ

Национална телефонна линия

прессъобщение

проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Прессъобщение

Проект «Координирана подкрепа на пострадали от домашно насилие и работа с извършители по Закона за защита от домашно насилие в област Русе»

Среща между представители на „Благотворителна Фондация към Международен Женски Клуб – София“, потребители и персонал.

Социалната услуга Център за социална рехабилитация и интеграция – с. Щръклево към Сдружение`Център Динамика`

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе