DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Прессъобщение

Публикация   14:58     11 Jan, 2021 /     Деана Димова   /     449

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Сдружение „Център Динамика“ е партньор  в международен проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Проект MARTE  се занимава с темата за въздействието на неблагоприятните преживявания в детството върху децата, които са били жертви или свидетели на насилие, както и които са преживели малтретиране в детството си. Наблюденията показват, че хората, преживели НПД имат по-голяма склонност към физически и психически проблеми в зряла възраст, както и по-висока степен на преждевременна смърт. Проектът си поставя за цел подобряване на качеството на услугите, които получават хората, преживели НПД, усъвършенстване уменията на експертите, които работят с тях, както и насърчаване на мултидисциплинарния и холистичен подход за коопериране и заздравяване на отношенията между компетентните регионални и местни власти и създаване на по-висока степен на чувствителност към темата от страна на общността.

Проектът се изпълнява в 4 държави с участието на La Strada Societa Cooperativa Sociale – Италия (водещ партньор); Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali  и Ares2.0 от Италия; Сдружение „Център Динамика“ Русе - България; Women Center Karditsa – Гърция и Zavod za kvaliteto zivljena in avtonomno posameznika Odprta dlan Trbovlje - Словения.

Основни дейности : оценка на нуждите на експертите (социални работници, лекари, здравни специалисти, логопеди, педиатри и педиатрични сестри, педагози, адвокати, законодатели) от обучения; изграждане на капацитет в представители на институции, ангажирани с проблема; каскадни обучения; създаване на обучителни материали и оперативни протоколи.

Продължителност на проекта: 24 месеца


Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе