DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Прессъобщение

Публикация   15:18     11 Jan, 2021 /     Деана Димова   /     58

Сдружение „Център Динамика“ е партньор  в международен проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Проект MARTE  се занимава с темата за въздействието на неблагоприятните преживявания в детството върху децата, които са били жертви или свидетели на насилие, както и които са преживели малтретиране в детството си. Наблюденията показват, че хората, преживели НПД имат по-голяма склонност към физически и психически проблеми в зряла възраст, както и по-висока степен на преждевременна смърт. Проектът си поставя за цел подобряване на качеството на услугите, които получават хората, преживели НПД, усъвършенстване уменията на експертите, които работят с тях, както и насърчаване на мултидисциплинарния и холистичен подход за коопериране и заздравяване на отношенията между компетентните регионални и местни власти и създаване на по-висока степен на чувствителност към темата от страна на общността.

Проектът се изпълнява в 4 държави с участието на La Strada Societa Cooperativa Sociale – Италия (водещ партньор); Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali  и Ares2.0 от Италия; Сдружение „Център Динамика“ Русе - България; Women Center Karditsa – Гърция и Zavod za kvaliteto zivljena in avtonomno posameznika Odprta dlan Trbovlje - Словения.

Основни дейности : оценка на нуждите на експертите (социални работници, лекари, здравни специалисти, логопеди, педиатри и педиатрични сестри, педагози, адвокати, законодатели) от обучения; изграждане на капацитет в представители на институции, ангажирани с проблема; каскадни обучения; създаване на обучителни материали и оперативни протоколи.

Продължителност на проекта: 24 месеца

 

 


Още Новини

Международно обучение по проект MARTE

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-3.003-0090, „СЪДЕБНАТА РЕФОРМА ПОД ЛУПА II“

През месец септември се проведоха информационни срещи в изпъление на проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ .

ПРОЕКТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА С ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе