DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Публикация   16:42     27 Ян, 2021 /        /     642

В рамките на един уикенд (26-28 февруари) студенти от Русенския университет "Ангел Кънчев" ще работят заедно с ученици от русенски училища, за да създадат решения, които помагат на жени, жертви на насилие, да бъдат независими и овластени. Икономическата зависимост е водещ фактор за насилие от страна на интимния партньор, а много жени се боят да напуснат насилствена връзка именно поради своята финансова зависимост. Ето защо идеята е заедно да създадем решения, които да гарантират устойчива еманципация на жертвите. Резултатите могат да варират от идеи за интерактивни произведения на изкуството до технологични приложения, създаване на услуги и да допринасят както за повишаване на осведомеността, така и за конкретно решение на съответния проблем.

Всички създадени в рамките на събитието проектни предложения ще бъдат представени (на 28 февруари) пред публика и жури, което ще раздаде награди за развитие на проекта на обща стойност 2200 евро.

За участие, моля да попълните следната декларация:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLScU9Fl00…/viewform…

И регистрационна форма:

https://docs.google.com/…/1FAIpQLSfBkmx9WTpntGAf7…/viewform…

Къде? При партньорите ни от Русенския университет "Ангел Кънчев" (в случай, че противоепидемичните мерки не позволяват физическото събиране, хакатонът ще се проведе онлайн).

Кога? Регистрацията продължава до 4 февруари.
На 17 февруари ще се състои предварително онлайн опознавателно събитие за отборите, където ще се срещнат и със специалисти по темата и могат да зададат своите въпроси.
От 26 до 28 февруари 2021 г. на място заедно с ментори
Ще се свържем с всички, проявили интерес към събитието, на 5 февруари!

Какво? Този хакатон се стреми да намери решения за следните проблеми при жени жертви на домашно насилие: грижа за деца, финансова грамотност, психическо здраве, кариерно развитие.

Как? На събитието ще присъстват ментори, които ще са на разположение да помагат на екипите с допълнителна информация и да отговарят на въпроси свързани с темата. Можете да обсъждате вашите проектни предложения с тях и да ги помолите за полезни съвети.

Домакини:  Център за развитие на устойчиви общности/ CSCDСпециалност "Социални дейности" и Сдружение "Център Динамика"/ Dinamika Centre Association 


Още Новини

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

8 март!

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, РУСЕНСКА ОБЛАСТ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Пресконференция по проект "Партньорство с кауза"

Прессъобщение - проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе