DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-3.003-0090, „СЪДЕБНАТА РЕФОРМА ПОД ЛУПА II“

Публикация   15:53     30 Sep, 2021 /     Център Динамика   /     231

През месец септември се проведоха информационни срещи в изпъление на проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ .

Проектът се реализира от “Център Динамика“ – Русе в партньорство с Клуб „Отворено общество“- Русе и Районен съд – Русе с финансовата подкрепа на ОП „Добро управление“.
Основната му цел е да допринесе за използването на алтернативни методи за решаване на правни спорове в работата на Районен съд – Русе и улесняване достъпа на гражданите до предоставяне на правосъдие.


Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе