DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

ПРОЕКТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА С ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

Публикация   21:41     17 Jun, 2021 /     Център Динамика   /     45

ПРОЕКТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА С ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

Над 70 участници от четири държави събра виртуално обучение, посветено на въздействието на неблагоприятните преживявания в детството върху хора, които са били жертва или свидетели на насилие. В инициативата се включи и заместник областният управител на област Русе д-р Стефка Караколева, която поздрави участниците и им пожела здраве, воля и енергия, с които да променят системата към по-добро. Д-р Караколева определи семинара като полезен и интересен и заяви: „Разглежданите теми ще помогнат на всички, които работят в тази сфера, за да може в бъдеще по-лесно да бъдат откривани деца, жертва на насилие, както и впоследствие да се работи с тях чрез съвременни научни методи. Считам, че това ще доведе до тяхното успешно реализиране в живота.“. Тя бе категорична, че ръководството и екипът на Областна администрация – Русе ще продължат да подпомагат подобен род дейности.

Днешната инициатива е част от съвместен международен проект между България, Италия, Словения и Гърция. От наша страна участник е Сдружение „Център Динамика“, които зад гърба си вече имат над 10 реализирани проекта в сферата на социалните дейности. Приоритетно внимание ще бъде отделено върху превенцията и ранното установяване на различните стресови събития в детската възраст. Сред тях са емоционалното, физическото и сексуално насилие, пренебрегването, както и това дадено дете да бъде свидетел на домашен тормоз между родителите. Само част от възможните проблеми в зряла възраст са изпадането в депресия, злоупотребата с алкохол и/или наркотични вещества и дори опити за самоубийство.

Настоящият проект би трябвало да приключи в рамките на следващите две години, като за този период ще бъде издаден и наръчник. Освен това приоритетно за работа с деца, преживели насилие, ще бъдат обучени медицински специалисти, учители, социални и здравни работници и юристи.

В близките няколко седмици се предвижда екип от Областна администрация да проведе и мащабна информационна кампания сред общините за възможностите, които се предоставят чрез националния телефонен номер 116111 за информиране, консултиране и помощ на деца, като инициативата е на д-р Стефка Караколева.

https://www.ruse.bg/proekt-dava-vuzmojnost-za-podobryavane-rabotata-s-deca-prejiveli-nasilie?fbclid=IwAR2JJZypuWdXm39YYBqfQCGS0FldGpZ5H9SmTBn47opl38pGbOT-G2RBE2U 


Още Новини

Международно обучение по проект MARTE

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-3.003-0090, „СЪДЕБНАТА РЕФОРМА ПОД ЛУПА II“

През месец септември се проведоха информационни срещи в изпъление на проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ .

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе