DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Международно обучение по проект MARTE

Публикация   21:58     04 Oct, 2021 /     Център Динамика   /     40

В началото на мeсец октомври 2021 г. приключи международно обучение по проект "Мултидисциплинарен подход за разпознаване и лечение на неблагоприятни преживявания в детството"(MARTE) MARTE - Some traumas deserve everyone’s attention, финансиран от ЕК. Обучението се проведе с любезното съдействие на Областна администрация – Русе, която е асоцииран партньор на Сдружение „Център Динамика“ по проекта. В четири теоретични модула и тренинги по тях през месеците юни и юли експерти от различни институции от гр. Русе – социални работници, психолози, медицински специалисти, юристи и др. бяха обучени да идентифицират случаи на НПД, както и да взаимодействат помежду си. Лектори бяха експерти с дългогодишен опит от Център ТИАМА (Италия). В края на месец септември бяха проведени практически тренинги за споделяне на добри практики и супервизия при работа по случаи. Представени бяха два случая от практиката на Кризисния център към Сдружение „Център Динамика” на деца, преживели тежки форми на насилие.

Проектът си поставя за цел подобряване на качеството на услугите, които получават хората, преживели неблагоприятни преживявания в детството, усъвършенстване уменията на експертите, които работят с тях, както и насърчаване на мултидисциплинарния и холистичен подход, и създаване на по-висока степен на чувствителност към темата от страна на общността.

Проектът е с продължителност 24 месеца и се изпълнява в 4 държави с участието на La Strada Societa Cooperativa Sociale – Италия (водещ партньор); Cooperativa Sociale Nuovi Orizzonti Sociali и Ares2.0 от Италия; Сдружение „Център Динамика“ Русе - България; Women Center Karditsa – Гърция и Zavod za kvaliteto zivljena in avtonomno posameznika Odprta dlan Trbovlje - Словения.

Повече информация за проекта https://project-marte.eu/


Още Новини

ПРЕССЪОБЩЕНИЕ ПО ПРОЕКТ № BG05SFOP001-3.003-0090, „СЪДЕБНАТА РЕФОРМА ПОД ЛУПА II“

През месец септември се проведоха информационни срещи в изпъление на проект Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ .

ПРОЕКТ ДАВА ВЪЗМОЖНОСТ ЗА ПОДОБРЯВАНЕ РАБОТАТА С ДЕЦА, ПРЕЖИВЕЛИ НАСИЛИЕ

Отговорът е в семейството!

Когато хората успяват да намерят своя отговор след преживяно домашно насилие продължават да се обръщат към специалиста, който ги е подкрепил при справяне в кризата на взаимоотношенията. В България все още няма достатъчно услуги и специалисти в подкрепа на жертвите на домашно насилие. Да споделим тази инициатива, за да продължим да помагаме и да подкрепяме семействата, които преживяват домашно насилие и намират своя отговор.

Баба Марта в ЦСРИ - с.Щръклево

В трудотерапевтичното ни ателие десетки неуморни и чевръсти ръце плетоха, низаха, връзваха и промушваха белия и червения конец, за да сътворят красота, идваща от корените на нашия народ!

Баба Марта

Децата от ЦСРИ Русе подариха мартенички на служителите на Дирекция „Социално подпомагане” - гр. Русе, както и на Регионална дирекция „Социално подпомагане” – Русе.

Прессъобщение по Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“

Проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ се реализира с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление“, съфинансирана от ЕС чрез Европейския социален фонд

14 февруари през погледа на децата

14 февруари през погледа на децата от социалната услуга ЦСРИ

Хакатон "Икономическо овластяване на жени, преживели домашно насилие"

Прессъобщение

Прессъобщение

проект "Използване на мултидисциплинарен подход за разпознаване и работа с деца, преживели травма" (MARTE)

Днес 10 декември е Световният ден на човешките права и финала на кампанията „ДА ОЦВЕТИМ СВЕТА В ОРАНЖЕВО".

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе