DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Инициатива по проект WE GO!

Публикация   16:08     16 Mar, 2022 /     Деана Димова   /     336

Днес отбелязваме една година от подписването на Териториален протокол за сътрудничество в рамките на проект WEGO2 Постигане на икономическа - независимост - фактор за напускане на насилствена връзка.

В рамките на инициативата 14 представители на бизнес, НПО и институции обединиха своите усилия в подкрепа на жените, постъпващи в местния кризисен център на Сдружение "Център Динамика"/ Dinamika Centre Association

Всяка една от организациите подпомогна процеса въз основа на своята експертиза и опит. Еднакво важни за майките са както ваучерите и стоките за домакинството и децата им, така и възможността да продължат своето обучение или да придобият нови умения, които да им помогнат да бъдат по конкурентноспособни на трудовия пазар!


Още Новини

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Онлайн дискусия по проект CHILDREN FIRST

Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Дейност 4 „Мобилна работа и кампания сред рисковите групи на проекта за разясняване на здравно-осигурителните им права и задължения“

Международен ден на жената

проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ - Онлайн платформа

Онлайн платформа

Протокол от заседание на комисия за подбор - Втори етап

Дейност 4 и Дейност 5

Протокол от заседание на комисия за подбор - Първи етап

Дейност 4 и Дейност 5

Дарение за Кризисния център за жени и деца

Протокол от заседание на комисия за подбор - Втори етап

Дейност 5

Протокол от заседание на комисия за подбор - Втори етап

Дейност 4

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ПОДБОР НА ПЕРСОНАЛ по проект „Интегрирани мерки за социално включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Дейност 4 и Дейност 5

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе