DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Прессъобщение

Публикация   12:55     09 Sep, 2022 /     Деана Димова   /     25

Проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“


Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе