DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Публикация   18:33     20 Март, 2022 /     Деана Димова   /     381

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Сдружение „Център Динамика“ е партньор на Община Русе  по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

През месец Януари 2022 г. стартира работата Дейност 5 „Обособяване на „Клуб семейното планиране“. Целта на дейността е подобряване на достъпа до социални и здравни услуги. Тя включва обособяване на клуб по семейно планиране, в който ще бъдат участници идентифицирани млади майки, бременни момичета и многодетни жени, настанени в социалните жилища в Община Русе, включително млади майки с деца и лица от етническите малцинства в ромските квартали. Дейността е насочена към насърчаване на семейното планиране и повишаване на информираността за детско и майчино здраве.

Работата на наетите специалисти – социален работник и медицински специалист – се извършва по определен график в Социалното жилище и е насочена към информиране и консултиране на целевата група по проблемите на сексуалното здраве, хигиената за тялото, семейното планиране и грижа за бременността и новороденото. Към настоящия момент разработените тематични беседи по дейността и предоставяните информационни материали се приемат с голям интерес от целевата група.


Публикуван на : 20.03.2022 г.
Публикуван на : 20.03.2022 г.

Още Новини

Академия за акушерки

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Посещение в Община Русе

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Конкурс за постер

Финална конференция

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

8 март!

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе