DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“

Публикация   10:07     09 Mar, 2022 /     Деана Димова   /     106

Дейност 4 „Мобилна работа и кампания сред рисковите групи на проекта за разясняване на здравно-осигурителните им права и задължения“

Сдружение „Център Динамика“ е партньор на Община Русе  по проект „Интегрирани мерки за социално и образователно включване на уязвими групи на територията на Община Русе“, финансиран от Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси“.

През месец Януари 2022 г. стартира Дейност 4 „Мобилна работа и кампания сред рисковите групи на проекта за разясняване на здравно-осигурителните им права и задължения“, чрез която се цели повишаване на информираността на лицата от рисковите групи относно социалните и здравните им права за подобряване на достъпа до здравни и социални услуги. Целевата група на дейността са лица, настанени в социалните жилища в Община Русе, включително млади майки с деца и лица от етническите малцинства в ромските квартали.

 Наетите специалисти социален работник и медицински специалист осъществяват мобилна работа в социалните жилища и на терен за информиране и консултиране на целевата група за здравните и социалните им права, както и съдействие пред съответните отговорни институции. Предвижда се провеждане на информационни кампании сред рискови групи два пъти в годината. Работата на специалистите се извършва по определен график в социалните жилища, а по време на кампаниите и на терен в кварталите „Тракция“ и „Селеметя“.

Към настоящия момент са разработени достъпни информационни материали за провеждане на беседи и индивидуални консултации с целевата група по проекта.


Публикуван на : 09.03.2022 г.

Още Новини

8 март!

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА ГРАЖДАНИТЕ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, ОБЛАСТ РУСЕ, ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

AНАЛИТИЧЕН ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОУЧВАНЕТО НА МНЕНИЕТО НА СЛУЖИТЕЛИ НА ОБЩИНА ИВАНОВО, РУСЕНСКА ОБЛАСТ, КМЕТОВЕ И КМЕТСКИ НАМЕСТНИЦИ ОТ ОБЩИНАТА ЗА НИВОТО НА ОБЩЕСТВЕНО ДОВЕРИЕ В АДМИНИСТРАЦИЯТА И ЕФЕКТИВНОСТТА НА ПАРТНЬОРСКО ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ В УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНАТА в изпълнение на проект „За бъдещо развитие на община Иваново“

Пресконференция по проект "Партньорство с кауза"

Прессъобщение - проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“

Прессъобщение - проект № BG05SFOP001-2.025-0007 „За бъдещо развитие на община Иваново“

Прессъобщение - Дейност 5 по проект „ИНТЕГРИРАНИ МЕРКИ ЗА СОЦИАЛНО ВКЛЮЧВАНЕ НА УЯЗВИМИ ГРУПИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ОБЩИНА РУСЕ“

Дейност 5 - Обособяване на „Клуб семейното планиране“

Инициатива по проект WE GO!

Онлайн дискусия по проект CHILDREN FIRST

Международен ден на жената

проект № BG05SFOP001-3.003-0090, „Съдебната реформа под лупа II“ - Онлайн платформа

Онлайн платформа

Протокол от заседание на комисия за подбор - Втори етап

Дейност 4 и Дейност 5

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе