DMS SEMEISTVO

Отговорът е в семейството!
Изпрати SMS на 17 777

Прессъобщение - проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“

Публикация   17:16     13 Окт, 2022 /     Деана Димова   /     283

Проект BGJUSTICE-4.002-0001 „Партньорство с кауза“ се реализира чрез одобрено финансиране по резултат 4 „Повишен капацитет на българските власти в областта на домашното насилие и насилието по полов признак“ по Малка грантова схема на  Програма „Правосъдие“ на Норвежкия финансов механизъм 2014-2021. Той отразява нуждата от противодействие срещу насилието, основано на пола сред уязвими групи чрез развитие на устойчиви стратегии за взаимодействие и овластяване с цел превенция на насилието и насърчаване на търсенето на помощ и подкрепа.

Целта на проекта е да предложи нови подходи в работата с уязвими групи жени в Русенска област, чрез включването им в тези процеси; да повиши капацитета на професионалистите за приложението на чувствителен към половете подход за превенция на насилието при работата им с уязвими групи жени; да повдигне дебат за ролята на жените от уязвими групи в обществото; да повиши общественото съзнание за проблемите на жените от уязвими групи и множествената дискриминация, с която се сблъскват.

Акцент в проекта е създаването на Консултативен център с безплатна помощ за жени от уязвими групи в Русе, която ще се предоставя в изнесени приемни в общините на Русенска област. Внимание се обръща на подрастващите и тяхното ранно възпитание за нетърпимост към домашното насилие и спазването на човешките права.

Не на последно място интегрираният подход на проекта включва в действията си и регионалните медии, които ще бъдат въвлечени в процеса за превенция и защита на домашното насилие, основано на пола с фокус върху ромската общност.

Проектът се реализира от организации с дългогодишен опит в работата с уязвими групи - ромска общност и проблемите на домашното насилие и насилието по полов признак: Сдружение „Център Динамика“ – Русе и Клуб „Отворено общество“ – Русе в партньорство с Областна администрация – Русе. ОД на МВР – Русе също ще окаже съдействие за реализиране на проектните дейности в населените места от област Русе.

 

Продължителност на проекта: 03.10.2022 г. – 02.04.2024 г.

Обща стойност: 227 526,25 лева

 

 


Публикуван на : 13.10.2022 г.

Още Новини

Академия за акушерки

Посещение в РУ "Ангел Кънчев"

Посещение в Община Русе

Посещение в УМБАЛ "Канев"

Конкурс за постер

Финална конференция

Конференция по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

Представяне на резултатите от дейностите по проекта и всички продукти.

ДОКЛАД В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 по проект №BG05SFOP001-2.025-0007, „За бъдещо развитие на община Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе по Проект №BG05SFOP001-2.025-0007,

Дейност 3 "Инструментариум за гражданско участие на местно ниво в община Иваново, област Русе"

Кръгла маса по Дейност 5 „Информационна кампания за повишаване на гражданското участие в управлението на Община – Иваново“

ДОКЛАД ЗА РЕЗУЛТАТИТЕ ОТ ПРОВЕДЕНИТЕ ОБЩЕСТВЕНИ ОБСЪЖДАНИЯ В ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТ 4 „ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИОНЕН ПРОЦЕС С ЦЕЛЕВИТЕ ГРУПИ ЗА ПАРТНЬОРСКО РЕШАВАНЕ НА ОБЩЕСТВЕНО ЗНАЧИМИ ПРОБЛЕМИ В ОБЩИНАТА И АКТУАЛИЗИРАНЕ НА СТРАТЕГИЧЕСКИ ДОКУМЕНТИ“

Аналитичен Доклад по проект № BG05SFOP001-2.025-0, „За бъдещо развитие на община Иваново“

Д2 -Доклад анали от мониторинг върху действията на администрацията на община Иваново

8 март!

Контакти
Сдружение Център ДИНАМИКА
Русе 7000, ул.Панайот Хитов №9
лице за контакти : Деана Димова
Връзки
Дари!
Банкова сметка за дарения
Получател / Титуляр:
Сдружение „Център Динамика”
IBAN: BG74STSA93000019915962
BIC: STSABGSF
Банка: Банка ДСК – клон Русе